KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2015-2016

Åkle - Boligsprinkler

ØR Eiendom AS

Kontraktstype: NS 8417
Omfang: Kontrakt kr. 1.340.000,-
Gnr/bnr: 31/48
Tidsrom: 2015-2016
Oppdragsgiver: ØR Eiendom AS
Kontaktperson: Rune Fossli
Telefon: 59144817

Beskrivelse av oppdrag:

Totalentreprise:

Prosjektering og montering av nytt sprinkleranlegg i boliger.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

En blokk ferdig overlevert i 2015, 2 startet opp høsten 2015. Prosjektet ble ferdigstilt i 2016.

Bilder fra oppdraget: