KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2014

Arendal Fengsel - Generalentreprise Sprinkler og lede-lys

Statsbygg

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 4 mill.
Gnr/bnr: 505/50
Tidsrom: 2014
Oppdragsgiver: Statsbygg
Kontaktperson: Sverre Melvær Øgaard
E-postadresse: sverre.ogaard@statsbygg.no
Telefon: 97563877

Beskrivelse av oppdrag:

Nytt sprinkleranlegg med ledelysanlegg inkludert bygningsmessige arbeider. KRV utførte Hulltaking, bygningsmessige arbeider, sprinkler og branntetting. Nød og lede-lys ble utført med ABP elektro som UE.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Prosjektet er gjennomført som LEAN prosjekt i eksisterende bygningsmasse mens bygget var nedstengt i 3 uker.

Bilder fra oppdraget: