KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2017

Aurdal Bofellesskap

Nord Aurdal kommune

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 1,2 mill + mva
Gnr/bnr: 95/46
Tidsrom: 2017
Oppdragsgiver: Nord Aurdal kommune
Kontaktperson: Karsten Hagaseth
E-postadresse: karsten-hagaseth@nord-aurdal.kommune.no
Telefon: 91123243

Beskrivelse av oppdrag:

Komplett vanntåkeanlegg inkludert kjerneboring og branntetting.

Arbeidet er utført med bygget i bruk

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Ferdigstilt april 2017

Bilder fra oppdraget: