KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2018

Berge Gård - omsorgssenter

Grimstad kommune

Kontraktstype: NS 8406
Omfang: Ca. 4 mill. + mva
Gnr/bnr: 59/18
Tidsrom: 2018
Oppdragsgiver: Grimstad kommune
Kontaktperson: Annette Flaath
E-postadresse: annetteflaath@grimstad.kommune.no
Telefon: 99460295

Beskrivelse av oppdrag:

Prosjektering og bygging av komplett sprinkleranlegg inkludert kjerneboring og branntetting, EL arbeider samt nye himlinger.

Arbeidet er utføres med bygget i bruk.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert uten feil og mangler og kunden er svært fornøyd.

Bilder fra oppdraget: