KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2016

Bergemoveien 45 - Sprinkling av ny næringseiendom

Igland Eiendom AS

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca, 1,4 mill
Gnr/bnr: 8/152/176
Tidsrom: 2016
Oppdragsgiver: Igland Eiendom AS
Kontaktperson: Per Vigeland
E-postadresse: pvi@igland.no
Telefon: 48111913

Beskrivelse av oppdrag:

Nytt Sprinkleranlegg for kjøpesenter i Bergemoveien 45. Himling i kontordel med over og undersprinkling. Hulltaking og branntetting for sprinklerrør samt maling er inkludert.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: