KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2019-2020

Bøsnes kirke - Sprinkler

Hole kirkelige fellesråd

Kontraktstype: NS 8407
Omfang: Ca. 2,5 mill
Gnr/bnr: 212/36
Tidsrom: 2019-2020
Oppdragsgiver: Hole kirkelige fellesråd
Kontaktperson: Julie Ulven
E-postadresse: Jul726@kirken.no
Telefon: 48075407

Beskrivelse av oppdrag:

Bønsnes kirke er en liten langkirke fra middelalderen med et senere tilføyet tre tårn foran Vestgavlen.

Anlegget er prosjektert og bygget i samarbeid med Riksantikvar.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert til avtalt tid og uten feil og mangler.

Vannforsyning fra kommunalt nett.

Bilder fra oppdraget: