KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2017

Breigata 9

Boligbygg Oslo KF

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 4,5 mill + mva
Gnr/bnr: 230/406
Tidsrom: 2017
Oppdragsgiver: Boligbygg Oslo KF
Kontaktperson: Olav Væhle
E-postadresse: olav.vahle@bby.oslo.kommune.no
Telefon: 95745927

Beskrivelse av oppdrag:

Komplett sprinkleranlegg inkludert bygningsmessige arbeider, graving og EL tekniske arbeider.

Arbeidet er utført med bygget i bruk

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert uten feil og mangler

Bilder fra oppdraget: