KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2017-2020

Campus Ås K 303 - Sprinkler og gasslokkeanlegg

Statsbygg

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 35 mill.
Gnr/bnr: 110/52
Tidsrom: 2017-2020
Oppdragsgiver: Statsbygg
Kontaktperson: Geir Smestad
E-postadresse: geir.smestad@statsbygg.no
Telefon: 90186221

Beskrivelse av oppdrag:

KRV AS har hatt utførelses entreprise med byggeplass ledelse. Sprinkler er utført med egne ressurser, mens Gass slokkeanleggene er utført med samarbeidspartner Brannslokkesystemer AS som UE

Følgende to samfunnsmål gjelder for virksomheten som skal skje i bygget:

  • Norge er et foregangsland innen biotrygghet og biosikkerhet og innen smitteberedskap for fisk og dyr gjennom utvikling av det nye universitetet og Veterinærinstituttet.
  • Det nye universitetet på Ås er blant de ledende europeiske forsknings- og undervisningsinstitusjoner innen miljø-, biovitenskap og veterinærmedisin

Det nye Veterinærbygget skal bidra til måloppnåelse, tilrettelagt med gode forhold for dyr og mennesker, og med avansert veterinærmedisinsk utstyr..

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Byggene er pr. oktober 2019 i ferd med å ferdigstilles til »Mekanisk ferdig»

Testing og prøvedrift vil pågå frem til oktober 2020

Bilder fra oppdraget: