KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2021-2022

Chr. Michelsensgate 57-61 Brannsikring

Boligbygg Oslo KF

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: ca. 19,4 mill. inkl. mva.
Gnr/bnr: 225/41
Tidsrom: 2021-2022
Oppdragsgiver: Boligbygg Oslo KF
Kontaktperson: Gaute Virik
E-postadresse: gaute.virik@bby.oslo.kommune.no
Telefon: 932 33 667

Beskrivelse av oppdrag:

Christian Michelsensgate 57-67 er en utleieboligblokk som ligger inntil ring 2 på Torshov. Byggeår er 1937, og den er i 4 etasjer+ kjeller og loft. Det er 112 leiligheter. Kjeller består av div. rom samt en del bodarealer. Loft består mest av
bodarealer. (grunnflate er ca. 1522 m².)
Samlet areal er ca. 13000 m².

KRV AS har bygget sprinkleranlegg mens bygget har vært i bruk. Bygningsmessige arbeider, brannalarmanlegg og utvendig graving og nytt vanninnlegg er også utført.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid uten mangler.

Bilder fra oppdraget: