KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2018-2019

Drøbakgata 1

Boligbygg Oslo KF

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 8,5 mill + mva
Gnr/bnr: 221/59
Tidsrom: 2018-2019
Oppdragsgiver: Boligbygg Oslo KF
Kontaktperson: Olav Væhle
E-postadresse: olav.vahle@bby.oslo.kommune.no
Telefon: 95745927

Beskrivelse av oppdrag:

Komplett sprinkleranlegg inkludert bygningsmessige arbeider, graving og EL tekniske arbeider.

Arbeidet er utført med bygget i bruk.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Trykktesting og visuell kontroll samt full funksjonstest av alle signaler fra sprinkleranlegg til branntavle.

Bilder fra oppdraget: