KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2017

Eidsborg stavkirke

Tokke kyrkjelege fellesråd

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 345.000
Tidsrom: 2017
Oppdragsgiver: Tokke kyrkjelege fellesråd
Kontaktperson: Bjørnar Christensen
E-postadresse: kyrkjeverja@tokke.kommune.no
Telefon: 90877188

Beskrivelse av oppdrag:

Kulturhistorisk verneverdig bygg som krever stor grad av forsiktighet

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Innvendig inspeksjon av eksisterende rørnett med kamera, trykktesting og visuell kontroll samt oppdatering av tegningsunderlag.

Bilder fra oppdraget: