KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2019-2020

Fjære kirke - Sprinkler

Grimstad kirkelige fellesråd

Kontraktstype: NS 8407
Omfang: Ca. 2,6 mill
Gnr/bnr: 19/24
Tidsrom: 2019-2020
Oppdragsgiver: Grimstad kirkelige fellesråd
Kontaktperson: Jan Ivar Strømsodd
E-postadresse: kirkesjef@grimstad.kirke.no
Telefon: 90012690

Beskrivelse av oppdrag:

Fjære kirke er en langkirke fra 1150 i Fjære sogn i Grimstad kommune. Kirken er i stein og har 450 plasser.

Anlegget er prosjektert og bygget i samarbeid med Riksantikvar.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert til avtalt tid og uten feil og mangler.

Vannforsyning fra kommunalt nett med elektrisk drevet trykkøkningspumpe.

Bilder fra oppdraget: