KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2014

Froland skole - Fløy G

Froland kommune

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 1,5 mill.
Gnr/bnr: 53/60
Tidsrom: 2014
Oppdragsgiver: Froland kommune
Kontaktperson: Sigurd A. Jensen
E-postadresse: sigurd.jensen@froland.kommune.no
Telefon: 372355531

Beskrivelse av oppdrag:

Nytt sanitær og varmeanlegg i Fløy G

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Anleggene er overlevert uten feil og mangler

Bilder fra oppdraget: