KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2016

Greveskogen videregående skole - sprinkleranlegg

Vestfold Fylkeskommune

Kontraktstype: NS 8407
Omfang: 10.000 m²
Gnr/bnr: 53/60
Tidsrom: 2016
Oppdragsgiver: Vestfold Fylkeskommune
Kontaktperson: Torbjørn Lunde
E-postadresse: torbjornl@vfk.no
Telefon: 33344000

Beskrivelse av oppdrag:

Totalentreprise:

Prosjektering og bygging av ca. 10.000 m2 sprinkleranlegg i eksisterende skolebygg.

KRV har i tillegg til sprinkler utført bygningsmessige arbeider, herunder hulltaking, branntetting og himlingsarbeider.

EL arbeider er utført av Moer elektro AS og utvendig vannledning er utført av Fanebust Maskin AS.

KRV har i samarbeid med Agder sprinkler hatt ansvar som søker, prosjekterende og utførende.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Tilkobling til ny vannledning utvendig er planlagt utført i høstferien 2016

Bilder fra oppdraget: