KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2016

Holmen Gård - Sprinkleranlegg

Omsorgspartner Vestfold AS

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 875.000
Gnr/bnr: 29/30
Tidsrom: 2016
Oppdragsgiver: Omsorgspartner Vestfold AS
Kontaktperson: Kjell Trygve Gromsvoll
E-postadresse: ktg@opvestfold.no
Telefon: 41569959

Beskrivelse av oppdrag:

Komplett Sprinkleranlegg fra og med sprinklerventil etter NS EN 12845 i fellesbygg. Insta 900-1 i internatbygg

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: