KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2014-2015

Holteåsen felt B - Total underentreprise boligsprinkler

Agderbygg

Kontraktstype: BS 8407
Omfang: Kontrakt kr 750.000,-
Gnr/bnr: 92/393
Tidsrom: 2014-2015
Oppdragsgiver: Agderbygg
Kontaktperson: Jørund Løland
E-postadresse: jl@agderbygg.no
Telefon: 91129905

Beskrivelse av oppdrag:

Total Underentreprise:
KRV AS er TUE for sprinkleranlegg for Aamodt VVS AS som har kontrakten med Agderbygg AS. Parkeringsgarasje + 3 etasjer med 24 leiligheter.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Felt C er påbegynt og ferdigstilles i 2016. Tilsvarende blokk som B.

Bilder fra oppdraget: