KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2021

Stange kirke - Sprinkleranlegg (tørranlegg)

Stange kommune

Kontraktstype: NS 8407
Omfang: Prosjektering, installasjon og testing av Sprinkleranlegg
Gnr/bnr: 83/5
Tidsrom: 2021
Oppdragsgiver: Stange kommune
Kontaktperson: Krister Skjærbekk
E-postadresse: krister.skaerbekk@stange.kommune.no
Telefon: 97707709

Beskrivelse av oppdrag:

Anskaffelsen gjelder all ytelser for å prosjektere, installere, kontrollere og dokumentere anlegget i henhold NS 12845:2015. Slokkeanlegget skal dekke loft og tårn, men anlegget skal i tillegg klargjøres for utvidelse til dekning av hele kirkebygget.

Anlegget vil i hovedsak omfatte:
Sprinklersentral (tørr) som plasseres i teknisk rom i driftsbygget.
Rør, rørdeler og sprinklerhoder
Sprinkling av galleriet
Pumpearrangement
Pre-action, dobbel interlock

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Prosjektet er overlevert uten mangler til avtalt tid.

Bilder fra oppdraget: