KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2015-2018

Justnesskauen 5-15 - Boligsprinkler

Roger Aamodt Eiendom AS

Kontraktstype: NS 8417
Omfang: Kontrakt kr. 540.000,-
Gnr/bnr: 37/760
Tidsrom: 2015-2018
Oppdragsgiver: Roger Aamodt Eiendom AS
Kontaktperson: Roger Aamodt
E-postadresse: roger@rogeraamodt.no
Telefon: 91189064

Beskrivelse av oppdrag:

Totalentreprise:
Prosjektering og montering av nytt sprinkleranlegg i boliger.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Prosjektet ble ferdigstilt i 2018.

Bilder fra oppdraget: