KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2018-2019

Kongsvold Fjeldstue Sprinkler

Statsbygg

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 5,5 mill.
Tidsrom: 2018-2019
Oppdragsgiver: Statsbygg
Kontaktperson: Lars Henrik Milert
E-postadresse: lars-henrik.milert@statsbygg.no
Telefon: 45020704

Beskrivelse av oppdrag:

Nytt sprinkleranlegg i eksisterende verneverdige bygg.

Anlegget er prosjektert og bygget i samarbeid med Riksantikvar og restaureringsarkitekt.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert til avtalt tid og uten feil og mangler.

Ny vannforsyning fra dieseldrevet pumpe vil bli ferdigstilt sommeren 2020

Bilder fra oppdraget: