KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2018-2019

Kristiansand domkirke

Kristiansand kirkelige fellesråd

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 1,4 mill
Tidsrom: 2018-2019
Oppdragsgiver: Kristiansand kirkelige fellesråd
Kontaktperson: Bente S. Urdal
E-postadresse: bente.s.urdal@kristiansand.kommune.no
Telefon: 92460815

Beskrivelse av oppdrag:

Kulturhistorisk verneverdig bygg som krever stor grad av forsiktighet.

Prosjektering er utført av Agder sprinkler AS.

Systemet er bygget opp med EL pumpe i ny sprinklersentral i kjeller. Pre- action ventil med sprinklere opp til en avsats og med Deluge-ventil for de øverste nivåene i tårnet. Utløsning med flammevakter + brannmeldere.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Trykktesting og visuell kontroll samt full funksjonstest av deteksjon, utløsning og varsling.

Bilder fra oppdraget: