KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2017

Kristiansand folkebibliotek

Kristiansand Eiendom, Bygg- og eiendomsavdelingen

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 3,6 mill
Tidsrom: 2017
Oppdragsgiver: Kristiansand Eiendom, Bygg- og eiendomsavdelingen
Kontaktperson: Ingvald Grønningsæter
E-postadresse: ingvald.gronningsaeter@kristiansand.kommune.no
Telefon: 98256570

Beskrivelse av oppdrag:

Prosjektet er delt inn i 4 delprosjekter:

  1. Ombygging og modernisering av biblioteket (finansiert av kulturmidler)
  2. Stengning av nedkjøringsrampe i Gyldenløves gate
  3. Adkomst til P- hus på torvet.(delt i to i tilbudsgrunnlaget)
  4. Bygningsmessig oppgradering av biblioteket bestilt av byggets forvalter

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Funksjonskontroll utføres sammen med RIV/byggherre.

Bilder fra oppdraget: