KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2019

Lilleborg helsehus

Omsorgsbygg Oslo KF

Kontraktstype: NS 8407
Omfang: Ca. 7. mill + mva
Gnr/bnr: 221/59
Tidsrom: 2019
Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF
Kontaktperson: Petter Johansen
E-postadresse: petter-johansen@oby.oslo.kommune.no
Telefon: 45866702

Beskrivelse av oppdrag:

Prosjektering og bygging av komplett sprinkleranlegg av type vanntåke med tilhørende pumpearrangement, inkl. bygningsmessige arbeider som branntetting og EL arbeider.

Arbeidet er utført med bygget i bruk.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Trykktesting og visuell kontroll samt full funksjonstest av alle signaler fra sprinkleranlegg til branntavle. Overlevert til avtalt tid uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: