KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2022

Lysaker Skole- Nytt vanntåkeanlegg

Bærum Kommune

Kontraktstype: NS 8407
Omfang: ca. 12 mill.
Gnr/bnr: 15/1
Tidsrom: 2022
Oppdragsgiver: Bærum Kommune
Kontaktperson: Kjetil Risåsen
E-postadresse: kjetil.risasen@baerum.kommune.no
Telefon: 47613167

Beskrivelse av oppdrag:

Eksisterende vanntåkeanlegg ble i i deler av bygget demontert og erstattet av nytt. I de deler av skolen som ikke var sikret fra før ble det installert nytt anlegg.

Det ble installert ny pumpe-rigg med oppkoblinger av alarm ventiler til brannalarm samt ny UPS.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Levert til avtalt tid ferdig drifts-satt og dokumentert.

Bilder fra oppdraget: