KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2014

Mandal legevakt

Mandal kommune

Kontraktstype: NS 8417
Gnr/bnr: 160/407
Tidsrom: 2014
Oppdragsgiver: Mandal kommune
Kontaktperson: Tor Birkeland
E-postadresse: tor.birkeland@mandal.kommune.no
Telefon: 97587440

Beskrivelse av oppdrag:

Sanitær, varme og luftbehandlingsnalegg.

Prosjektet er gjennomført i eksisterende bygningsmasse mens bygget er i bruk.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: