KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2019

Marmorveien 2

Omsorgsbygg Oslo KF

Kontraktstype: NS 8407
Omfang: Ca. 6,2 mill + mva
Gnr/bnr: 159/144
Tidsrom: 2019
Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF
Kontaktperson: Christoffer Oddum
E-postadresse: christoffer.oddum@oby.oslo.kommune.no
Telefon: 98482181

Beskrivelse av oppdrag:

Komplett sprinkleranlegg inkl. bygningsmessige arbeider som utvendig gravearbeider, branntetting og EL arbeider.

Arbeidet er utført med bygget i bruk.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Trykktesting og visuell kontroll samt full funksjonstest av alle signaler fra sprinkleranlegg til branntavle. Overlevert til avtalt tid uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: