KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2014

Moen borettslag

VEF Entreprenør AS

Kontraktstype: NS 8417/07
Omfang: Kontrakt kr. 345.000,-
Gnr/bnr: 23/177
Tidsrom: 2014
Oppdragsgiver: VEF Entreprenør AS
Kontaktperson: Alf Morten Reinertsen
E-postadresse: alfmorten.reinertsen@vef.no
Telefon: 91607691

Beskrivelse av oppdrag:

Total Underentreprise:

KRV AS er TUE for VEF Entreprenør AS. Nytt ventilasjonsanlegg i borettslag. Oppgradering til lavenergihus klasse 1.

Prosjektet er gjennomført i eksisterende bygningsmasse mens bygget er i bruk.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: