KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2019

NAL Jernbanetorget

Olto VVS

Kontraktstype: NS 8407
Omfang: Ca. 2,7 mill + mva
Gnr/bnr: 207/77
Tidsrom: 2019
Oppdragsgiver: Olto VVS
Kontaktperson: Morten Omdal
E-postadresse: morten.omdal@olto.no
Telefon: 90154533

Beskrivelse av oppdrag:

Komplett sprinkleranlegg i eksisterende bygg som ble gjort om fra kontorlokaler til hotell.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Trykktesting og visuell kontroll samt full funksjonstest av alle signaler fra sprinkleranlegg til branntavle. Overlevert til avtalt tid uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: