KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2016

Nore og Uvdal stavkirker

Fortidsminneforeningen

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 1,3 mill.
Tidsrom: 2016
Oppdragsgiver: Fortidsminneforeningen
Kontaktperson: Ola H. Fjellheim representert ved COWI AS ved Terje Øverby
E-postadresse: tov@cowi.com
Telefon: 41220371

Beskrivelse av oppdrag:

Kulturhistorisk verneverdig bygg som krever stor grad av forsiktighet

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Innvendig inspeksjon av eksisterende rørnett med kamera, trykktesting og visuell kontroll samt oppdatering av tegningsunderlag.

Bilder fra oppdraget: