KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2021-2023

Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet - Sprinkler

Helse Sør-Øst RHF

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 55 mill.
Gnr/bnr: 29/64
Tidsrom: 2021-2023
Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst RHF
Kontaktperson: Thomas Ellefsen
E-postadresse: thomas.ellefsen@sykehusbygg.no
Telefon: 93 21 96 43

Beskrivelse av oppdrag:

Det bygges et nytt klinikkbygg og et protonsenter. De to byggeprosjektene er samkjørt og styrt som et felles prosjekt i Helse Sør-Øst RHF. Planen er at nytt klinikk- og protonbygg skal ferdigstilles i løpet av 2024. KRV AS utfører sprinkleranlegg og Gasslokkeanlegg

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Prosjektet pågår og vil bli ferdigstilt i slutten av 2023

Bilder fra oppdraget: