KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2020

Oddernes Kirke - Sprinkler

Kristiansand kirkelige fellesråd

Kontraktstype: NS 8407
Omfang: Ca. 3,1 mill.
Gnr/bnr: 38/123
Tidsrom: 2020
Oppdragsgiver: Kristiansand kirkelige fellesråd
Kontaktperson: Steinar Moen
E-postadresse: steinar.moen@kristiansand.kommune.no
Telefon: 90940088

Beskrivelse av oppdrag:

Oddernes kirke er en kirke der deler er bygd i stein fra 1100-tallet med påbygg av tre fra seinere perioder. Kirken ligger i bydelen Lund i Kristiansand kommune og har 510 plasser.
Anlegget er prosjektert og bygget i samarbeid med Riksantikvar.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert til avtalt tid og uten feil og mangler.

Vannforsyning fra kommunalt nett med sprinklersentral innvendig.

Bilder fra oppdraget: