KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2015

Røsvik kirke - Totalentreprise, nytt sprinkleranlegg

Sørfold kommune

Kontraktstype: NS 8417
Omfang: Kontrakt kr. 953.000,-
Tidsrom: 2015
Oppdragsgiver: Sørfold kommune
Kontaktperson: Rita Helen Berg
E-postadresse: rita.berg@sorfold.kommune.no
Telefon: 97062218

Beskrivelse av oppdrag:

Totalentreprise:

Riving av eksisterende sprinkleranlegg, prosjektering og montering av nytt sprinkleranlegg inkludert bygningsmessige arbeider.

Prosjektet er gjennomført i eksisterende bygningsmasse mens bygget er i bruk.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: