KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2021

Rustadgrenda 1 - Brannsikring

Boligbygg Oslo KF

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Installering av Sprinkleranlegg i Rustadgrenda 1, som er en boligblokk på 10 etasjer.
Gnr/bnr: 167/39
Tidsrom: 2021
Oppdragsgiver: Boligbygg Oslo KF
Kontaktperson: Helge Lund Roland
E-postadresse: helge.lund-roland@bby.oslo.kommune.no
Telefon: 47784772

Beskrivelse av oppdrag:

Bygget på 10 etasjer inneholder kommunale leiligheter og omsorgsboliger.

Arbeidene er utført mens leilighetene er bebodd og KRV AS har hatt ansvar for koordinering av tilkomst med beboere.

Oppdatering av brannalarmanlegg samt graving for ny vannforsyning har vært inkludert.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Anlegget er trykktestet og alle funksjoner er kontrollert og dokumentert.

Overlevert til avtalt tid uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: