KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2017

Sigurdsgate 10

Boligbygg Oslo KF

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 2,6 mill
Gnr/bnr: 231/395
Tidsrom: 2017
Oppdragsgiver: Boligbygg Oslo KF
Kontaktperson: Espen Foss Johansen
E-postadresse: espen.foss.johansen@bby.oslo.kommune.no
Telefon: 48080063

Beskrivelse av oppdrag:

Komplett sprinkleranlegg inkludert bygningsmessige arbeider, branntetting og utvendig VVS arbeid. Supplerende detektorer til eksisterende brannalarmanlegg. Det nye sprinkleranlegget er forriglet mot eksisterende brannalarmanlegg.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: