KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2020

Snipetjernveien 3 - Sanitær, Varme, Slukkeanlegg, Luftbehandlingsanlegg

Snipetjernveien 3 AS

Kontraktstype: NS 8406
Omfang: Prosjektering og Installering av Sanitær, Varme, Sprinkleranlegg og Luftbehandlingsanlegg
Gnr/bnr: 107/593
Tidsrom: 2020
Oppdragsgiver: Snipetjernveien 3 AS
Kontaktperson: Sigurd Ødegård
E-postadresse: sod@ferd.no
Telefon: 911 66 443

Beskrivelse av oppdrag:

Sanitær, Varme, Sprinkler og Luftbehandlingsanlegg i lager og kontorer.

For sprinkleranlegget er det installert vanntank og pumpeanlegg.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Levert til avtalt tid ferdig testet og dokumentert.

Bilder fra oppdraget: