KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2016

Strømmetunet

Kristiansand boligselskap KF

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 1,3 mill + mva
Gnr/bnr: 61/502
Tidsrom: 2016
Oppdragsgiver: Kristiansand boligselskap KF
Kontaktperson: Steinar Kjelland
E-postadresse: steinar.kjelland@kristiansand.kommune.no
Telefon: 38075511

Beskrivelse av oppdrag:

Komplett vanntåkeanlegg inkludert kjerneboring, branntetting og EL arbeider

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Ferdigstilt januar 2017.

Bilder fra oppdraget: