KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2015-2017

T3 Flesland - Sprinkler og gasslokkeanlegg

Avinor

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 26,8 mill.
Gnr/bnr: 110/52
Tidsrom: 2015-2017
Oppdragsgiver: Avinor
Kontaktperson: Kathrine Wiik Krossøy
E-postadresse: kathrine.wiik.krossoy@sweco.no
Telefon: 41264888

Beskrivelse av oppdrag:

Bergen lufthavn, Flesland er det viktigste knutepunktet for Bergensregionen og Vestlandet, og Norges nest største lufthavn.

Sprinkleranlegg inkludert kontroll av prosjektering. I deler av bygget leveres det gasslokkeanlegg. Her har vi samarbeidet med BSS AS som UE.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Prøvedriftsperiode på 6 måneder ferdig i november 2017 og anlegget ble periodevis kontrollert i perioden. Prosjektet ble overlevert i januar 2018 uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: