KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2017

Torpo stavkirke

Fortidsminneforeningen

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 260.000
Tidsrom: 2017
Oppdragsgiver: Fortidsminneforeningen
Kontaktperson: Merete Winness
E-postadresse: mw@fortidsminneforeningen.no
Telefon: 92247962

Beskrivelse av oppdrag:

Kulturhistorisk verneverdig bygg som krever stor grad av forsiktighet

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Innvendig inspeksjon av eksisterende rørnett med kamera, trykktesting og visuell kontroll samt oppdatering av tegningsunderlag.

Bilder fra oppdraget: