KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2014

UiA bygg 251 - Statsbygg

BRG Entreprenør AS

Kontraktstype: NS 8407
Omfang: 1.125 mill
Gnr/bnr: 40/8
Tidsrom: 2014
Oppdragsgiver: BRG Entreprenør AS
Kontaktperson: Geir Hille
E-postadresse: geir.hille@brgruppen.no
Telefon: 38096200

Beskrivelse av oppdrag:

KRV AS har prosjektert og bygget sanitær, varme og luftbehandlingsanlegg

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: