KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2017

Underhaugsveien 5BC

Boligbygg Oslo KF

Kontraktstype: NS 8405
Omfang: Ca. 2,8 mill
Gnr/bnr: 214/358
Tidsrom: 2017
Oppdragsgiver: Boligbygg Oslo KF
Kontaktperson: Espen Foss Johansen
E-postadresse: espen.foss.johansen@bby.oslo.kommune.no
Telefon: 48080063

Beskrivelse av oppdrag:

Komplett sprinkleranlegg inkludert bygningsmessige arbeider, branntetting og utvendig VVS arbeid.

Brannalarmanlegg og nødlysanlegg er supplert med nødlys og detektorer og det nye sprinkleranlegget er forriglet mot eksisterende brannalarmanlegg.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: