KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2015

Vaktbolig Rodeneset - TUE Boligsprinkler og varmeanlegg

Kristiansand kommune

Kontraktstype: NS 8417
Omfang: 730.000
Gnr/bnr: 59/9
Tidsrom: 2015
Oppdragsgiver: Kristiansand kommune
Kontaktperson: Einar Høimyr
E-postadresse: einar.hoimyr@kristiansand.kommune.no
Telefon: 90119849

Beskrivelse av oppdrag:

KRV AS har vært TUE for Aamodt VVS: Prosjektering og montering av nytt sprinkleranlegg og varmeanlegg.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler. Prosjektet er gjennomført i eksisterende bygningsmasse.

Bilder fra oppdraget: