KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2020

Vangskyrkja - Sprinkler

Voss kyrkjelege fellesråd

Kontraktstype: NS 8407
Omfang: Ca. 7,6 mill.
Gnr/bnr: 255/192
Tidsrom: 2020
Oppdragsgiver: Voss kyrkjelege fellesråd
Kontaktperson: Svein Tøsse
E-postadresse: St545@kyrkja.no
Telefon: 95979905

Beskrivelse av oppdrag:

Vangskyrkja ligg i sentrum av Voss, i Voss kommune i Vestland fylke.
Vangskyrkja er oppført i middelalderen, men er seinere påbygd og ombygd flere gonger. Riksantikvaren har freda kyrkja, og det er opplyst at vernemyndigheit håndhevar vernekravet strengt.
Anlegget er prosjektert og bygget i samarbeid med Riksantikvar.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert til avtalt tid og uten feil og mangler.

Vannforsyning fra kommunalt nett med sprinklersentral innvendig.

Bilder fra oppdraget: