KRV AS
Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S
Org.nr: 912 695 573

2017

Varmepumpe Brødrene Iveland

Brødrene Iveland

Kontraktstype: NS 84
Omfang: Kr. 130.000,-
Tidsrom: 2017
Oppdragsgiver: Brødrene Iveland
E-postadresse: post@briveland.no

Beskrivelse av oppdrag:

Luft/vann varmepumpe og tilkobling til gulvvarme i verkstedbygg. Det er utført montasje og rørtilkobling til gulvvarmerør.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: