KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

Ny kontrakt på brannslukking ved nye Radiumhospitalet

5. mai 2021

Vi i KRV er glade for å kunne fortelle om et nytt spennende oppdrag: Kontrakt K3301 Entreprise for brannslukking på nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet.

Prosjektet er del av videreutviklingen av Oslo universitetssykehus på Radiumhospitalet. Radiumhospitalet er et spesialisert kreftsykehus lokalisert på Montebello i Oslo, og er et tyngdepunkt i norsk kreftforskning.

Oppdragsgiver er Helse Sør-Øst RHF.

Les mer om våre tjenester innen brannslukking

Ansvar for brannslukningsanlegg

KRV AS skal være ansvarlig for brannslukningsanleggene  i prosjektet. Dette inkluderer en samspillsfase sammen med prosjekterende, for å kvalitetssikre og optimalisere løsninger. Deretter skal KRV AS bygge brannslukningsanleggene inkludert igangkjøring, test, kontroll og dokumentasjon.

– Vi er stolte av å ha vunnet prosjektet, som føyer seg inn i en fin portefølje med brannslukkeanlegg i helsebygg for oss, sier Gunnar Løken hos KRV.

Utvikling av sykehustilbudet

Nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet skal bidra til å utvikle Radiumhospitalet til et helhetlig, fremtidsrettet og driftseffektivt kreftsykehus i Oslo, for regionen og for landet for øvrig.

Det bygges et nytt bygg bestående av fire bygningsdeler, samt påkoblingspunkter til eksisterende bygningsmasse.

Nytt bygg til ny protonbehandling

Det skal nå bygges et bygg hvor enkelte grupper kreftpasienter tilbys strålebehandling med protoner. Dette er en ny behandlingsform i Norge, hvor målet er at flere skal overleve og kunne leve lenger med økt livskvalitet for pasient og pårørende.

Protonstråling skaper spesielle krav til bygg og teknikk, og stiller ekstra krav til prosjektet.

Ferdigstilles til 2024

Byggestart på prosjektet var våren 2020. Bygget skal stå ferdigstilt slik at sykehuset er i normal drift i 2024.

Se mer informasjon om prosjektet på helse-sorost.no