KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2015-2016

Åkle – Boligsprinkler

ØR Eiendom AS

Beskrivelse av oppdrag:

Boligsprinkler, 3 boligblokker

Totalentreprise:

Prosjektering og montering av nytt sprinkleranlegg i boliger.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

En blokk ferdig overlevert i 2015, 2 startet opp høsten 2015. Prosjektet ble ferdigstilt i 2016.

Bilder fra oppdraget: