KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2014

Arendal Fengsel – Generalentreprise Sprinkler og lede-lys

Statsbygg

Beskrivelse av oppdrag:

Nytt sprinkleranlegg og lede-lys i eksisterende fengsel.

Nytt sprinkleranlegg med ledelysanlegg inkludert bygningsmessige arbeider. KRV utførte Hulltaking, bygningsmessige arbeider, sprinkler og branntetting. Nød og lede-lys ble utført med ABP elektro som UE.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Prosjektet er gjennomført som LEAN prosjekt i eksisterende bygningsmasse mens bygget var nedstengt i 3 uker.

Bilder fra oppdraget: