KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2017

Aurdal Bofellesskap

Nord Aurdal kommune

Beskrivelse av oppdrag:

Vanntåkeanlegg i eksisterende bygg

Komplett vanntåkeanlegg inkludert kjerneboring og branntetting.

Arbeidet er utført med bygget i bruk

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Ferdigstilt april 2017

Bilder fra oppdraget: