KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2018

Berge Gård – omsorgssenter

Grimstad kommune

Beskrivelse av oppdrag:

Sprinkleranlegg i eksisterende sykehjem – bygg i bruk

Prosjektering og bygging av komplett sprinkleranlegg inkludert kjerneboring og branntetting, EL arbeider samt nye himlinger.

Arbeidet er utføres med bygget i bruk.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert uten feil og mangler og kunden er svært fornøyd.

Bilder fra oppdraget: