KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2016

Bergemoveien 45 – Sprinkling av ny næringseiendom

Igland Eiendom AS

Beskrivelse av oppdrag:

Sprinkling av ny næringseiendom, Bergemoveien 45

Nytt Sprinkleranlegg for kjøpesenter i Bergemoveien 45. Himling i kontordel med over og undersprinkling. Hulltaking og branntetting for sprinklerrør samt maling er inkludert.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: