KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2019-2020

Bøsnes kirke – Sprinkler

Hole kirkelige fellesråd

Beskrivelse av oppdrag:

Nytt sprinkleranlegg og brannvarsling prosjektert og bygget i verneverdige bygning

Bønsnes kirke er en liten langkirke fra middelalderen med et senere tilføyet tre tårn foran Vestgavlen.

Anlegget er prosjektert og bygget i samarbeid med Riksantikvar.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert til avtalt tid og uten feil og mangler.

Vannforsyning fra kommunalt nett.

Bilder fra oppdraget: