KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2021-2022

Chr. Michelsensgate 57-61 Brannsikring

Boligbygg Oslo KF

Beskrivelse av oppdrag:

Chr. Michelsensgate 57-61 Brannsikring med sprinkler inkludert bygningsmessig og brannalarm.

Christian Michelsensgate 57-67 er en utleieboligblokk som ligger inntil ring 2 på Torshov. Byggeår er 1937, og den er i 4 etasjer+ kjeller og loft. Det er 112 leiligheter. Kjeller består av div. rom samt en del bodarealer. Loft består mest av
bodarealer. (grunnflate er ca. 1522 m².)
Samlet areal er ca. 13000 m².

KRV AS har bygget sprinkleranlegg mens bygget har vært i bruk. Bygningsmessige arbeider, brannalarmanlegg og utvendig graving og nytt vanninnlegg er også utført.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid uten mangler.

Bilder fra oppdraget: